Ny arvelov trer i kraft 1.januar 2021

Den nye arveloven har en klargjørende bestemmelse som regulerer hvilke disposisjoner som må gjøres ved testament for å være gyldig. I den nye loven er det tatt inn en ny bestemmelse om hvilke disposisjoner som må fastsettes i testament. I juridisk lære handler dette om grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. Bestemmelsen er ny i forhold […]

FREMTIDSFULLMAKT

I en fremtidsfullmakt kan du gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg etter at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser enten det er på grunn av alvorlig svekket helse og helbred eller demens, men også om du skulle bli rammet av sinnslidelse. I en fremtidsfullmakt kan […]