Vi bistår innen alt som omhandler fast eiendoms rettsforhold

Ved kjøp og salg av fast eiendom må mye være på plass for å sikre en trygg handel for begge parter. I disse sakene kan det derfor være lurt å få dokumenter kontrollert av en advokat.

Vi har kompetanse og erfaring til å bistå innen:

Eiendomsmegling

Våre advokater har solid kompetanse innen eiendomsmegling. Vi bistår med eiendomsoverdragelser og påtar oss konkrete kjøp- og salgsoppdrag for våre klienter.

Eiendomsutvikling

Vi yter bistand i konkrete eiendomsutviklingsprosjekter i hele landet. Vi yter også generell advokatbistand i saker som omhandler fast eiendom.

Erstatningssaker

Kjøp og salg av bolig og hytte dreier seg om store verdier. Hvis det dukker opp feil etter kjøpet er det ofte fornuftig å få en vurdering av advokat, og vi kan bistå med å kreve erstatning for tapet ditt.

Veisaker

Veiloven sier noe om plikter og rettigheter rundt drift og vedlikehold av privat vei. Dette er et stadig tilbakevendende tema for mange bolig- og hytteeiere, spesielt når det kommer til kostnadsfordeling. Vi bistår i disse sakene.

Nabotvister

I naboforhold oppstår det ofte tvister rundt sjenerende trær og vekster, utbygging av hus, gjerder som går over tomtegrensen, rettigheter til parkering og lignende. Vi bistår i disse sakene, og forsøker alltid å løse de på en måte som bevarer et godt naboforhold.

Tomtefeste

Tomtefeste er en ordning der man leier tomtegrunn for å føre opp en bygning man selv eier. Ofte dukker det opp uklarhet eller uenighet rundt festeavgift, innløsing av festetomt, felling av trær eller oppføring av for eksempel garasje eller andre tilbygg på tomten.