Priser på advokattjenester

Vår veiledende timepris for advokattjenester er fra kr. 2250 + mva. for privatpersoner (kr. 2812,50 inkl. mva.) og fra kr. 2800 + mva. for næringslivsklienter.

Timepris avtales i hver enkelt sak.

Testament

fra kr. 6 250,- inkl. mva.

Samboeravtale

fra kr. 6 250,- inkl. mva.

Ektepakt

fra kr. 6 250,- inkl. mva.

Fremtidsfullmakt

fra kr. 6 250,- inkl. mva.

Eiendomsoverdragelse:

fra kr. 25 000.- inkl. mva.

Kjøpekontrakt, skjøte og oppgjør

For deponering og tinglysing tilkommer gebyrer og avgifter etter gjeldende offentlige satser i tillegg. Gebyr til domstolen innbetales før vi pådrar rettsgebyr på saken. Vi kan kreve innbetalt et forskudd til vår klientkonto før vi påbegynner arbeidet med sakskomplekset. For eiendomsoverdragelse tilkommer utlegg på saken så som til forsikring, for tiden på 0,57 promille av transaksjonsverdien, utlegg til eventuell taksering og gebyrer og dokumentavgifter til Kartverket mm. 

Betingelser i den enkelte sak fastsettes i oppdragsavtalen. Vi følger advokatforeningens retningslinjer ved fastsettelse av honorar.