Priser på advokattjenester

Vår veiledende timepris for advokattjenester er fra kr. 2125 inkl. mva.

Timepris avtales i hver enkelt sak.

 • Testament

  fra kr. 5 900,- inkl. mva.

 • Samboeravtale

  fra kr. 5 900,- inkl. mva.

 • Ektepakt

  fra kr 5 900,- inkl. mva.

 • Eiendomsoverdragelse:

  fra kr. 23 000.- inkl. mva.

  Kjøpekontrakt, skjøte og oppgjør

For deponering og tinglysing tilkommer gebyrer og avgifter etter gjeldende offentlige satser i tillegg. Gebyr til domstolen innbetales før vi pådrar rettsgebyr på saken. Vi kan kreve innbetalt et forskudd til vår klientkonto før vi påbegynner arbeidet med sakskomplekset.

Betingelser i den enkelte sak fastsettes i oppdragsavtalen. Vi følger advokatforeningens retningslinjer ved fastsettelse av honorar.

Kontakt oss