Vi bistår i alle typer arv-, familie- og skiftesaker

Advokatene på Nordstrand har lang erfaring med saker som omhandler arv, skifterett, ektepakt, skilsmisse, samlivsbrudd og andre familiesaker. Vi utarbeider testamenter, ektepakter og samlivsavtaler.

Våre advokater kan blant annet bistå med:

Testament

Et testament er et dokument som forteller hva man vil skal skje med ens eiendeler etter at man er død. Vi bistår våre klienter med utarbeidelse av testament.

Ektepakt

En ektepakt er en avtale mellom ektefeller, og regulerer hva som vil skje med ektefellenes formue og eiendeler dersom ekteskapet skulle ta slutt.

Fremtidsfullmakt

I en fremtidsfullmakt kan du gi fullmakt til en eller flere personer til å representere deg etter at du ikke i stand til å ivareta egne interesser. Vi skreddersyr en fullmakt for deg og din ektefeller eller samboer. 

Samlivsavtale

En samlivsavtale, også kalt samboerkontrakt, hjelper partene å unngå de store konfliktene ved samlivsbrudd. Samlivsavtalen sier blant annet noe om hvilke eiendeler som eies av en av partene alene. Vi bistår med utforming av en slik avtale.

Arveoppgjør

Innen arveoppgjør bistår vi arvingene med arveoppgjør fra start til slutt. Herunder avslutning av konti, salg eller overdragelse av fast eiendom og fordeling av verdiene. Vi bistår også ved uenighet mellom arvingene.

Skilsmisse og samlivsbrudd

Ved skilsmisse og samlivsbrudd er det økonomiske oppgjøret gjerne krevende, og avtale om samvær med barn kan også være vanskelig. Vi gir råd til begge parter i fellesskap når dette er aktuelt, og ved uenighet bistår vi en av partene.