Vi bistår med alt innen rådgivning og avtaler

Plan- og bygningsrett er et fagfelt i stadig utvikling, som blir mer og mer komplisert. Utviklingen skjer på nasjonalt nivå med nye lover, forskrifter, rundskriv, retningslinjer og avgjørelser, men også på lokalt nivå med kommuneplaner, kommunedelplaner, områdeplaner, reguleringsplaner m.m. Advokatene på Nordstrand AS bistår eiendomsutviklere, utbyggere, byggherrer, grunneiere, kommuner, privatpersoner og en rekke rådgivere (arkitekter, planleggere, ansvarlig søkere m.m.) i alle deler av plan- og bygningsretten og tilgrensende områder.

Våre advokater kan blant annet bistå med:

Plan -og bygningsrett

Kompetanse på plan- og bygningsrett er en helt essensielt for å kunne rådgi innenfor eiendomsutvikling. Advokatene på Nordstrand AS har bistått i svært mange plan- og byggesaker i Oslo, men også i andre deler av landet. Vi har blant annet vært advokat og rådgiver for flere store hyttefeltutbyggere, og har erfaring med hva som skal til for å få gjennom en sak og vet hvilke saker det ikke er verdt å bruke ressurser på. Oppgavene vi kan bistå innen omfatter blant annet:

  • Strategisk rådgivning / myndighetskontakt
  • Deltakelse i plan- og byggesaksprosesser
  • Klagebehandling (byggesaker og plansaker), herunder avholdelse av deputasjoner/møter med kommunale utvalg for miljø og byutvikling
  • Dispensasjoner
  • Vei, vann og avløp
  • Utbyggingsavtaler
  • Negative servitutter og villaklausuler