forretningsførsel

Vi bistår innen sikring av bedriftens økonomiske rettigheter

Som forretningsfører hjelper vi bedrifter, borettslag, sameier, velforeninger m.m. å holde styr på de årlige oppgavene. Vi bistår med løpende forretning og administrasjon.

Vi tar oss av:

Regnskapsføring

Vi håndterer bedriften, borettslaget eller organisasjonen sitt løpende regnskap. Ved å overlate denne jobben til oss er du sikret at regnskapet føres ryddig og ordentlig, samt i henhold til gjeldende lover og regler.

Årlige oppgaver

Driver du virksomhet, er du nok kjent med at årsregnskap, momsoppgave, forsikringsopplysninger etc. må leveres årlig. Vi sørger for at oppgavene utføres korrekt og leveres innen satte frister.

Innkreving av pengekrav

For borettslag og sameier kan vi bistå med innkreving av husleie, dersom dette ikke betales innen fristen. For bedrifter kan vi bistå med innkreving av pengekrav fra kunder som ikke har betalt. På denne måten er du sikret at prosessen går riktig for seg og at du har loven på din side.

Opprettelse av virksomhet

Opprettelse og stiftelse av virksomhet er et stort prosjekt som krever at man holder tungen bent i munnen. Vi har bistått mange bedrifter med å etablere virksomhet, og vet nøyaktig hva som må være på plass.

Avtaler

Vi kan bistå med inngåelse og oppfølging av ulike avtaler, med alt fra leietakere til samarbeidspartnere og kunder.