Advokater med lang erfaring

Advokatene på Nordstrand har lokaler på Nordstrand stasjon, og tog er dermed en veldig grei måte å komme seg til oss på. Vi disponerer også parkeringsplasser som kan benyttes av våre kunder. Vi bistår med tjenester innen familie- og arverett, arbeidsrett, forretningsførsel, pengekrav mv., bygnings- og reguleringsrett, kjøp og salg av fast eiendom, gjeldsforhandlinger og konkurs.

Våre rettsområder

Familie- og arverett

Vi bistår i alle typer arv-, familie- og skiftesaker.

Vi kan bistå med utarbeidelse av testamenter, ektepakter, fremtidsfullmakter og samlivsavtaler.

Forretningsførsel, pengekrav mv.

Det er mange krav til å opprette og drive en virksomhet. Vi bistår med tilrettelegging for oppretting og stifting av virksomheter, inngåelse og oppfølging av avtaler, innkreving av pengekrav mv.

Bygnings- og reguleringsrett

Advokatene på Nordstrand AS bistår privatpersoner og utbyggere innenfor plan- og bygningsrett.

Kjøp og salg av fast eiendom

Vi har kompetanse innen både eiendomsutvikling og eiendomsmegling, og bistår våre kunder i alle saker som omhandler fast eiendom – herunder også veisaker, nabotvister og tomtefeste.