Din advokat på Nordstrand

Familie- og arverett, forretningsførsel, kjøp og salg av fast eidendom

Advokater med lang erfaring

Advokatene på Nordstrand har lokaler på Nordstrand stasjon, og tog er dermed en veldig grei måte å komme seg til oss på. Vi disponerer også parkeringsplasser som kan benyttes av våre kunder. Vi bistår med tjenester innen familie- og arverett, arbeidsrett, forretningsførsel, pengekrav mv., bygnings- og reguleringsrett, kjøp og salg av fast eiendom, gjeldsforhandlinger og konkurs.

Våre rettsområder

  • Familie- og arverett

  • Bygnings- og reguleringsrett

  • Forretningsførsel, pengekrav mv.

  • Kjøp og salg av fast eiendom