Trenger du en advokat til din sak?

Vi bistår med våre advokattjenester på Nordstrand stasjon

Våre advokattjenester

Familie- og arverett

  • Vi bistår i alle typer arv, familie- og skiftesaker.

  • Vi utarbeider testamenter, ektepakter og samlivsavtaler.

  • Innen arveoppgjør bistår vi arvingene med arveoppgjør fra start til slutt. Herunder avslutning av konti, salg eller overdragelse av fast eiendom og fordeling av verdiene. Vi bistår også ved uenighet mellom arvingene.

  • Ved skilsmisse og samlivsbrudd er det økonomiske oppgjøret gjerne krevende, og avtale om samvær med barn kan også være vanskelig. Vi gir råd til begge parter i fellesskap når dette er aktuelt, og ved uenighet bistår vi en av partene.

Arbeidsrett

Vi har mange saker innenfor arbeidsrett, og har bred erfaring. Vi bistår i oppsigelsessaker, i spørsmål om lønn og ferie mv.

Blant våre kunder er både arbeidstakere og arbeidsgivere.