Ektepakt  – særeie og andre bestemmelser om formuen mellom ektefeller

Særeie betegner at ektefellenes eiendeler og formue ved opphør av ekteskapet er unntatt fra deling. En avtale om særeie må inngås i ektepakts form, dvs. ære underskrevet eller godtatt av begge ektefeller i nærvær av to vitner. Det er ikke full frihet til å avtale hva som helst i en ektepakt. En ektepakts innhold er […]