Pliktdelsarv – barn / livsarvinger

Utgangspunktet i norsk rett er at arvelateren jf. arvelovens § 40 har fri adgang til i testament å bestemme hvordan eiendeler skal fordeles etter hans død. Etter arvelovens system blir arven skjematisk fordelt på ektefelle og slektninger. I testament kan arvelateren fordele sin formue på en annen måte enn det lovens normalordning legger opp til. […]