Gevinstskatt – arvet bolig eller fritidseiendom

Etter at arveavgiften ble avviklet i 2014, ble det i stedet innført et prinsipp som kales kontinuitetsprinsippet for beregning av skatt ved salg av arvede boliger og fritidseiendommer. Skattemessig kontinuitet er at arvingen overtar inngangsverdien til arvelater. Inngangsverdi er den prisen som arvelater opprinnelig kjøpte eiendommen for. Inngangsverdien vil bli brukt ved eventuell gevinstberegning dersom […]