Fremtidsfullmakt

 I en fremtidsfullmakt kan du på forhånd gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg, i tilfelle du skulle komme i den situasjonen at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. For eksempel at du får en alvorlig svekket helse og helbred, typisk demens eller alzheimer sykdom. Fremtidsfullmakten […]