Dødsbo – fordeling av arv

Dette er mange ulike dødsboer og komplekse regler. Jeg vil her nøye meg med å skissere noen hovedregler. Det må først klargjøres hvem som er arvinger. Dernest må eiendeler, formue og gjeld avdøde etterlater seg kartlegges. Er det særkullsbarn eller andre som er arveberettiget? Foreligger det et testament som bestemmer noe om fordelingen av arven? […]