Ekteskap – hva er forskjellen på felleseie eller særeie, og sameie eller eneeie

Ekteskap representerer i de aller fleste tilfeller et økonomisk fellesskap. Lovreglene om ektefellenes råderett over sine respektive formuer og reglene om deling av formuen ved ekteskapets opphør reflekterer en avveining av på den ene siden det økonomiske fellesskapet, og på den andre siden hensynet til mest mulig uavhengighet for hver ektefelle. Utgangspunktet etter ekteskapsloven § […]

Ektepakt  – særeie og andre bestemmelser om formuen mellom ektefeller

Særeie betegner at ektefellenes eiendeler og formue ved opphør av ekteskapet er unntatt fra deling. En avtale om særeie må inngås i ektepakts form, dvs. ære underskrevet eller godtatt av begge ektefeller i nærvær av to vitner. Det er ikke full frihet til å avtale hva som helst i en ektepakt. En ektepakts innhold er […]