Ekteskap – hva er forskjellen på felleseie eller særeie, og sameie eller eneeie

Ekteskap representerer i de aller fleste tilfeller et økonomisk fellesskap. Lovreglene om ektefellenes råderett over sine respektive formuer og reglene om deling av formuen ved ekteskapets opphør reflekterer en avveining av på den ene siden det økonomiske fellesskapet, og på den andre siden hensynet til mest mulig uavhengighet for hver ektefelle. Utgangspunktet etter ekteskapsloven § […]