Ny arvelov trer i kraft 1.januar 2021

Den nye arveloven har en klargjørende bestemmelse som regulerer hvilke disposisjoner som må gjøres ved testament for å være gyldig. I den nye loven er det tatt inn en ny bestemmelse om hvilke disposisjoner som må fastsettes i testament. I juridisk lære handler dette om grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. Bestemmelsen er ny i forhold […]

Retten til uskiftet bo – bør retten alltid brukes?

De fleste som har mulighet til å sitte i uskiftet bo benytter muligheten. Det er allikevel en del forhold som bør vurderes før man som gjenlevende ektefelle eller samboer leverer inn begjæring til retten om opprettelse av uskiftet bo. Den typiske situasjon er at gjenlevende var gift med avdøde. I det følgende kommer jeg inn […]

FREMTIDSFULLMAKT

I en fremtidsfullmakt kan du gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg etter at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser enten det er på grunn av alvorlig svekket helse og helbred eller demens, men også om du skulle bli rammet av sinnslidelse. I en fremtidsfullmakt kan […]