Retten til uskiftet bo – bør retten alltid brukes?

De fleste som har mulighet til å sitte i uskiftet bo benytter muligheten. Det er allikevel en del forhold som bør vurderes før man som gjenlevende ektefelle eller samboer leverer inn begjæring til retten om opprettelse av uskiftet bo. Den typiske situasjon er at gjenlevende var gift med avdøde.
I det følgende kommer jeg inn på en del momenter som imidlertid bør vurderes før det opprettes uskiftet bo.


Den typiske situasjon er at avdøde var gift. Da har gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskiftet bo med felleseie i forhold til barn vedkommende har sammen med avdøde. Det samme gjelder den som var samboer med avdøde ved dødsfallet, og som har, har hatt eller venter barn med
avdøde, har rett til å overta tidligere felles bolig og innbo samt bil og
fritidsbolig i uskiftet bo. Det innebærer at boet etter førstavdøde først
gjøres opp etter at lengstlevende er død.

Særkullsbarn

Særkullsbarn kan kreve at boet etter førstavdøde gjøres opp. Dersom det både er felles
arvinger og særkullsbarn etter avdøde, kan særkullsbarna gis oppgjør straks og
resten av boet overtas i uskiftet bo overfor de øvrige felles arvingene.

Vil du allikevel forsøke å opprette et uskiftebofor hele boet kan du be om særkullsbarnas samtykke, eventuelt på vilkår. Særkullsbarn, dvs. barna til kun den avdøde ektefellen, kan alltid nekte
lengstlevende ektefelle å sitte i uskiftet bo med både felleseie og særeie.

Særeie

Lengstlevendes rett til å sitte i uskiftet bo, gjelder i utgangspunktet kun for ektefellenes felleseie. Dersom lengstlevende ektefelle skal kunne sitte i uskiftet bo med avdødes særeie, må dette være
fastsatt i ektepakt, eventuelt at arvingene samtykker til dette.

Dersom lengstlevende ektefelle benytter seg av retten til å sitte i uskiftet bo med særeiet til den avdøde ektefellen, vil også lengstlevendes eget særeie gå inn i uskifteboet om ikke annet er fastsatt
i ektepakt, i avtale med arvingene, eller særeiet har grunnlag i påbud fra
giver eller arvelater. Har du egen formue med særeie uten de relevante
ektepakts bestemmelser eller avtale med arvingene, evt. påbud fra giver eller
arvelater, må det vurderes om det er fornuftig å opprette uskifte.

Testamentsarvinger

Dersom avdøde har opprettet testament med testamentsarvinger som ikke er livsarvinger, må lengstlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo vike for dette. Et testament som begrenser
lengstlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo, er bare gyldig dersom
lengstlevende ektefelle har fått kunnskap om testamentet før førsteavdøde
ektefelle går bort.

Gjeld

Dette er kanskje det viktigste å undersøke. Lengstlevende
ektefelle overtar også avdødes gjeld dersom han eller hun velger å sitte i
uskiftet bo. Dersom lengstlevende samboer benytter seg av retten til å sitte i
uskiftet bo, blir han eller hun også personlig ansvarlig for den gjelden som
hvilte på den avdøde samboeren.

Frister

Lengstlevende ektefelle eller samboer som vil
benytte seg av retten til å sitte i uskiftet bo, skal innen 60 dager etter
dødsfallet sende en melding til tingretten med opplysning om navn, alder og
adresse på arvingene, og en oppgave over eiendeler og gjeld for avdøde og
lengstlevende ektefelle eller samboer.


0
Feed

Skriv en kommentar