Dokumentavgift

Dokumentavgift er en særavgift som må betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Overføring av fast eiendom skjer normalt ved salg, men kan også skje ved bl.a. arv eller gave. Ved overføring av fast eiendom er det vanlig å utstede et skjøte som tinglyses. Tinglysing betyr at det overføres grunnbokshjemmel til eiendommen. […]

Fremtidsfullmakt

 I en fremtidsfullmakt kan du på forhånd gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg, i tilfelle du skulle komme i den situasjonen at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. For eksempel at du får en alvorlig svekket helse og helbred, typisk demens eller alzheimer sykdom. Fremtidsfullmakten […]

Retten til uskiftet bo – bør retten alltid brukes?

De fleste som har mulighet til å sitte i uskiftet bo benytter muligheten. Det er allikevel en del forhold som bør vurderes før man som gjenlevende ektefelle eller samboer leverer inn begjæring til retten om opprettelse av uskiftet bo. Den typiske situasjon er at gjenlevende var gift med avdøde. I det følgende kommer jeg inn […]