ADVOKATENE

PÅ NORDSTRAND

TELEFON: 23 38 64 00

Kontakt

Tjenester

Familie- og arverett

Vi bistår i alle typer arv, familie- og skiftesaker.

Vi utarbeider testamenter, ektepakter og samlivsavtaler.

Innen arveoppgjør bistår vi arvingene med arveoppgjør fra start til slutt. Herunder avslutning av konti, salg eller overdragelse av fast eiendom og fordeling av verdiene. Vi bistår også ved uenighet mellom arvingene.

Ved skilsmisse og samlivsbrudd er det økonomiske oppgjøret er gjerne krevende, og avtale om samvær med barn kan også være vanskelig. Vi gir råd til begge parter i fellesskap når dette er aktuelt, og ved uenighet bistår vi en av partene.

 

Arbeidsrett

Vi har mange saker innenfor arbeidsrett, og har bred erfaring. Vi bistår i oppsigelsessaker, i spørsmål om lønn og ferie m.v. Blant våre kunder er både arbeidstakere og arbeidsgivere.

 

Bedrifter – forretningsførsel – pengekrav m.v.

Det er mange krav til å opprette og drive virksomhet. Vi bistår med tilrettelegging for oppretting og stifting av virksomheter, inngåelse og oppfølgning av avtaler, innkreving av pengekrav m.v.

Vi fører regnskap og påtar oss forretningsføreroppdrag for bedrifter.

 

Eiendom og kjøp

Vi yter bistand i konkrete eiendomsutviklingsprosjekter i hele landet og yter generell advokatbistand i saker om fast eiendom.

Vi har eiendomsmeglerkompetanse og bistår med eiendomsoverdragelser og påtar oss konkrete kjøp- og salgsoppdrag.

Kjøp og salg av bolig og hytte dreier seg om store verdier. Hvis det dukker opp feil etter kjøpet er det ofte fornuftig å få en vurdering av advokat, og vi kan bistå deg i å kreve erstatning for tapet ditt.

Veisaker, nabotvister og tomtefeste er også sakstyper hvor vi yter bistand.

Fagområder:

• Familierett

• Arverett

• Arbeidsrett

• Forretningsførsel, regnskap

• Alminnelig praksis

 

Bakgrunn:

• Egen advokatpraksis

• Advokatbevilling

• Autorisert regnskapsfører

• Rådgiver i Kulturdepartementets medieavdeling

• Advokatfullmektig i juridisk avdeling i Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 

Utdanning:

• Cand. Jur. ved Universitet i Oslo 1990

• Regnskapsførerutdanning ved Bedriftsøkonomisk institutt (BI)

Benedicte Bennin

 

benedicte.bennin@advokatnor.no

Tlf: +47 23 38 64 00

Mobil: +47 41 68 39 03

Jan Ivar Braataas

 

jan.brataas@advokatnor.no

Tlf: +47 23 38 64 00

Mobil: +47 99 16 23 44

Fagområder:

• Familie, arv og skifte

• Kontrakter

• Eiendomsomsetning

• Bygnings- og reguleringsrett

• Pengekrav

• Konkurs-, akkord- og gjeldsforhandling

• Arbeidsrett

• Alminnelig praksis

 

Bakgrunn:

• Egen advokatpraksis

• Bedriftsadvokat for More Group Norge AS

• Komitesekretær for Oslo bystyres byutviklingskomite

• Advokatbevilling

• Politifullmektig ved Romerike politikammer

• Juridisk rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo- og Akershus

 

Utdanning:

• Cand. Jur. ved Universitet i Oslo

KONTAKT:

Advokatene På Nordstrand har kontorer på Nordstrand Stasjon, og tog er dermed en veldig grei måte å komme seg til oss på. Vi har p-plasser for våre kunder.

 

Adresse:

Nordstrandveien 5

1170 Oslo

 

Tlf: 23 38 64 00

 

e-post:

jan.brataas@advokatnor.no

benedicte.bennin@advokatnor.no

 

 

Les vår Personvernerklæring her!

Priser for advokattjenester

Vår veiledende timepris for advokattjenester er fra kr. 1 700 (2125 inkl. 25 % mva). Timepris avtales i hver enkelt sak.

 

  • Testament, fra kr. 5 900,- inkl. 25 % mva
  • Samboeravtale, fra kr. 5 900,- inkl. 25 % mva
  • Ektepakt, fra kr 5 900,- inkl. 25 % mva
  • Eiendomsoverdragelse: Kjøpekontrakt, skjøte og oppgjør, fra kr. 23 000.- inkl. 25 % mva

 

For deponering og tinglysing tilkommer gebyrer og avgifter etter gjeldende offentlige satser i tillegg. Gebyr til domstolen innbetales før vi pådrar rettsgebyr på saken. Vi kan kreve innbetalt et forskudd til vår klientkonto før vi påbegynner arbeidet med sakskomplekset.

Betingelser i den enkelte sak fastsettes i oppdragsavtalen. Vi følger advokatforeningens retningslinjer ved fastsettelse av honorar